Bemutatkozás

Kedves Látogatóink!

Köszöntöm Önöket a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium tantestülete és diáksága nevében! A sikeres szakmai pályafutás egyik lényeges feltétele, hogy olyan hivatást válasszunk, mellyel azonosulni tudunk, s amelyben jól érezzük magunkat.
A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Békés megye nagy múltú szakképző intézményeinek, a Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolának, a Kós Károly Szakképző Iskolának és a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari Szakképző iskola és kollégiumnak a jogutódintézménye 2007. augusztus 1. óta.

 
Az új intézményben az alábbi szakmacsoportokban folyik szakképzés: elektronika-elektrotechnika, gépipar, kereskedelem, vendéglátás, idegenforgalom, faipar, építőipar, szolgáltatóipar. A gazdaság egyre magasabb követelményeit kívánjuk kielégíteni jól képzett szakmunkásokkal, szakközépiskolát végzett szakemberekkel, technikusokkal és mérnökasszisztensekkel.
Az iskolai munkánk mottójául Szophoklész gondolatait választottuk: „Az embernek úgy kell megtanulni a dolgot, hogy csinálja − mert bár hiheti, hogy meg tudja csinálni, nem lehet ebben addig biztos, amíg nem próbálkozott vele.”
Éppen ezért folyamatos fejlesztéssel, korszerű szaktantermi és tanműhelyi háttérrel segítjük a biztos szakmai tudás megszerzését. Különösen jó lehetőséget kínál az idén megújult tanműhelyünk, mely része a Közép-békési térségi Integrált Szakképző Központnak.
Eredményes munkánk nyomán tanulóink sikeresen kezdhetik meg szakmai pályafutásukat a munkaerőpiacon vagy tanulhatnak tovább egyetemen, főiskolán ill. iskolánkban (érettségi, technikusi szak, újabb szakma) tudásuk továbbfejlesztése céljából.
A pályaválasztás időszakában mindenki terveket sző és sikeres életpályára vágyik. Hogy eléri-e, nagymértékben az okos választáson múlik. Az élet nagy döntései között ez az egyik legfontosabb, ezért szükséges, hogy gazdag és pontos információkon alapuljon.
A pályaválasztás megkönnyítéséhez további információkkal szolgálunk a nyílt napokon, valamint személyesen és telefonon igény szerint.

 
Érvényes.: 2013.07.
A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium (BéKSZI) szervezeti felépítése

Intézményvezető: Mikulán Róbert
Címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.
Tel/fax: 66/441-314
E-mail: kozponti@mail.bekszi.hu
Akkreditációs lajstromszám: AL-1663
Nyilvántartási szám.: 21012-2007
Adószám: 15583587-2-04

A székhelyen (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.) működő intézményi egységek:

  • Gazdasági és munkaügyi csoport
  • Kb-TISZK központja (Tel: 66/444-679, Fax: 66/444-869),
  • Központi képzőhely
  • Felnőttképzés
  • Felnőttoktatás
  • Nemzetközi kapcsolatok
Tagintézmények:

BéKSZI Trefort Ágoston Műszaki Tagiskolája
Tagintézmény vezető:  Kiss Mihály
Címe: 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
Tel: 66/444-511, Fax: 66/430-793
E-mail: kozponti@mail.taszi.hu

Telephelyei:      Békéscsaba, Gábor köz 1. (Kemény Gábor Szki épületében)

Békéscsaba, Kazinczy utca 7. (Gépészeti Szki épületében)

BéKSZI Zwack József Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagiskolája
Tagintézmény vezető: Eke Ibolya
Címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32.
Tel: 66 /445-669, Fax: 66/ 445-845
e-mail: info@keri-bcs.sulinet.hu
Telephelye: Békéscsaba, Pásztor u. 17.

BéKSZI Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája
Tagintézmény vezető: Szánduné Ujszigeti Gabriella
Címe: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 8.
Tel: 66 /328-785, Fax:66/ 325-221
e-mail: info@koosk-bcs.sulinet.hu
Telephelye: Békéscsaba, Ipari út 5. 

BéKSZI József Attila Kollégiumi Tagintézménye
Tagintézmény vezető: Csíbor Géza
Címe: 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.
Tel: 66/444-511, Fax: 66/430-793
e-mail: kozponti@mail.taszi.hu

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium tagja a 2008/2009- es tanévtől megalakult Békéscsabai I. számú Térségi Integrált Szakképző Központnak, melyet iskolánk (mint fogadó iskola), valamint a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola és a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégium (mint küldő iskolák) együttesen alkotnak.

Az együttműködés szerint a Kemény Gábor, ill. a Gépészeti Szakközépiskolában változatlan a 9-12 évfolyamon folyó oktatás, az érettségire való felkészítés, valamint az érettségi vizsga. Az itt végzett tanulókat a BéKSZI Trefort Ágoston Tagiskolája készíti fel – a korábban is kínált szakmákban – a szakképzési évfolyam követelményeire. Természetesen a két küldő iskola tanulói bármely, a BéKSZI-ben oktatott szakma közül választhatnak a korábban folytatott tanulmányok szakképzésbe történő beszámításával.

A Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium továbbra is tagja a HEFOP 3.2.2 projekt során létrehozott Közép-békési Térségi Integrált Szakképző Központnak. A BéKSZI feladatai közzé tartozik a projekt összefogása, valamint a székhelyen található Központi Képzőhely működtetése.

 

Érvényes.: 2013.

 


BéKSZI a tehetséggondozásért
"BéKSZI a tehetséggondozásért" tanulmányi versenyek
"BéKSZI a tehetséggondozásért" tanulmányi verseny felhívása
Tehetséggondozás: megmérettetés és sikerélmény

„Békszi a tehetséggondozásért” tanulmányi verseny
Az igazi pedagógus megtalálja a tehetségeket
TÁMOP-3.4.3 Tehetséggondozó verseny szakközépiskolásoknak, szakiskolásoknak

 


Pedagógusképzésre nyert támogatást a Békszi

Kémia kísérlet virtuális osztályban

Az a tudás semmit sem ér, amit nem sikerül átadni

Hasznosítható ismereteket tanítanak

A rólunk megjelent tudósítások.