BéKSZI József Attila Kollégiumi Tagintézménye JAK

PostHeaderIconBemutatkozás

Diák - önkormányzatunk a BéKSZI József Attila Kollégiumban működik.

 

Címűnk: 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.

Alakulásának időpontja: 2006.szeptember 24.

 

Célunk, hogy a nevelőtestület életünket irányító tevékenységét segítsük. Valósuljon meg a tanulók azon akarata, mely biztosítja törvényes jogaik érvényesítését. Törekszünk arra, hogy az itt élő fiatal értse és tudja a közéleti munka fogalmát, lényegét.

 

Feladataink, tevékenységeink:

 

Jog - és érdekérvényesítés

 

A diákok érdekeinek és jogainak képviselete a tantestület és a kollégium vezetője előtt (Például fegyelmi tárgyaláson, kollégista társunk felvételének elbírálásakor). Élünk véleményalkotási lehetőségeinkkel. A kiemelkedő diákteljesítmény jutalmazását javasoljuk.

 

Program-és rendezvényszervezés

 

Legfőbb szervezetünk a Diák Tanács, mely segíti a nevelőtestülete által megtervezett szabadidős programok szervezését és megrendezését, a diáktársaink minél szélesebb körű bevonásával.

 

Kommunikáció és tájékoztatás

 

A Diák Tanács megbeszélései mindenki számára nyitottak, a munka szervezésébe és lebonyolításába részt vállalhat. Jegyzőkönyvet készítünk a diákságot érintő fórumokról (közgyűlés, DT megbeszélés) melynek tartalmát elérhetővé tesszük mindenki számára.