BéKSZI József Attila Kollégiumi Tagintézménye JAK

PostHeaderIconKollégiumról

Kollégiumunk 1971-ben épült. A ’70-es évek végén kapta a József Attila nevet.2007-től a BéKSZI Intézményegységeként tevékenykedik a fiúkollégiumunk. Fenntartónk a Klebersberg Intézményfenntartó Központ.

 

A diákok 14-22 éves kor között jelentkezhetnek a 155 férőhelyes intézménybe. Az elhelyezés 4 ágyas szobákban történik, minden emelet vizesblokkal van ellátva. Öt tanulószoba, informatika terem, valamint a kollégiumi könyvtár segíti a tanulók felkészülését, ismeretbővítését. Kollégiumunkban megtalálható még egy társalgó szoba, kondi terem és három szinten teakonyha is.

 

Hagyományaink:

 

Kollégiumunk hagyományainak ápolására nagy hangsúlyt fektetünk. Ennek érdekében évről-évre az alábbi rendezvényeket szervezzük:

 

-         József Attila emlékműsor

-         Kollégiumi Napok Rendezvénysorozat

-         Mikulás ünnepség

-         Karácsonyi ünnepség

-         Farsangi bál

-         Végzősök búcsúztatása

-         Egészségnevelési hónap

-         Gólyabajnokság - Gólyaavatás

-         Ismeretterjesztő előadások

-         Őszi és tavaszi környezetrendezés

-         Rendszeres szabadidős sportprogramok

 

Rendezvényeink erősítik a kollégiumi közösséget.

 

Kollégiumunk szellemisége:

 

Célunk, hogy kollégiumunk olyan intézmény legyen, amely demokratikus működésével, toleranciájával modellezi a mai társadalmi viszonyokat. Szeretnénk gyermekszerető, elfogadó és bátorító légkört teremteni, amelyben otthonosan érzik magukat diákjaink. Sokszínű tevékenységrendszerünkkel minél inkább igazodni kívánunk tanulóink eltérő igényeihez, elősegítve azt, hogy képességeik szerint teljesítsenek.

 

Hitvallásunk: Gondolkozz pozitívan, és környezeted javadra változik, mert ez egy élhető kollégium, ahol minden a kollégistákért, a kollégisták által történik.

 

Azon tanulók számára élhető a kollégiumunk, akiknek cselekedeteiben az alábbi három elvárás együttesen teljesül:

-         a tanuló képességei szerinti tanulmányi előmenetel

-         a házi – illetve napirend betartása

-         a közösség érdekében végzett tisztességes munka.

 

Oktató – nevelő munka:

 

A nevelő – oktató munka fejlesztése érdekében komoly innovatív munka folyik. A kollégiumi nevelőtanárok képzettsége a törvényben előírtaknak megfelelő.

 

A kollégiumi nevelés célja:

 

Az intézményegység sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával igyekszik hozzájárulni a tanulók szocializációjához, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődéséhez; a tanulás, a sikeres életpályára való felkészítés segítségével, személyiségük fejlesztésével, képességeik kibontakoztatásával.

 

A kollégiumi nevelés feladatrendszere:

 

-         Tanulási kultúra fejlesztése.

-         Felzárkóztatás, tehetségek kiválasztása, gondozása, a pályaorientáció segítése.

-         Önismeret fejlesztése, korszerű világkép kialakításának segítése, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítása.

-         Művészet és információs kultúra gyarapodása.

-         Egészséges és kulturált életmódra nevelés.

-         Közösségi életrend és társadalmi normarendszer fejlesztése.

-         Nemzetiségi identitás fejlesztése, kulturális örökségének tisztelése

-         Környezeti nevelés.

 

A kollégiumi élet megszervezése:

 

A kollégium napi munkájának, belső életének szabályozása során figyelembe vesszük a tanulók (diákönkormányzat), a szülők valamint a tagiskolák igényeit, valamint az intézményi szokásokat is.

Jelentkezés feltételei:

 

-         Új tanulók: iskolai felvétel után kitöltött és leadott jelentkezési lap június 19-ig.

-         A már kollégista tanulók esetén: a tárgy tanév végén leadott kitöltött jelentkezési lap május 15-ig.