Tehetséggondozás: megmérettetés és sikerélmény

Mint arról már korábban is beszámoltunk, a BéKSZI 17,7 millió forint támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében tehetséggondozásra, tanulmányi versenyek lebonyolítására a szakközépiskolák 9-11. és a szakiskolák 9-10. évfolyamos nappali tagozatos tanulói számára a 2010–2011-es tanévben, hagyományteremtő céllal.

A versenyek lehetőséget nyújtanak a tanulóknak és tanáraiknak arra, hogy számot adjanak tudásukról, felkészültségükről, rátermettségükről. A versenyzők eredményei bemutatják a felkészítő tanárok pedagógiai és a képzésben résztvevő iskolák oktató-nevelő munkájának hatékonyságát, hozzájárulnak a tanulók vizsgákra történő felkészüléséhez. A cél az, hogy ne elsősorban a tantárgyi tudás döntsön a versenyzők között, hanem minden olyan kompetencia, amelyet a tanulók előnyükre tudnak fordítani.
A tehetséggondozási program lényegéről, jelentőségéről és az eddig teljesített feladatokról Kutasi Sándor projektmenedzserrel beszélgettünk.
- Abból indultunk ki, hogy a mi gyermekeink nem nagyon jutnak el országos tanulmányi versenyekre. Sok a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulmányi és magatartási nehézségekkel küzdő tanulónk, akikkel nehezebb eredményeket produkálni. Ezért úgy gondoltuk, hogy a BÉKSZI intézményein belül teremtünk lehetőséget a megmérettetésre és arra, hogy sikerélményhez juttassuk a tanulóinkat. A legtehetségesebbek ott lehetnek majd a március 22-ei versenyen, ahol összemérhetik tudásukat a párhuzamos csoportok tagjai, és ez fontos motiváció a gyerekek és a pedagógusok számára egyaránt – kezdte mondandóját Kutasi Sándor. – Kiválasztottunk 120 tanulót, szakiskolai szinten a Kós tagiskolából 6, a Trefortból 2, a Zwackból 2 csoportot, szakközépiskolai szinten pedig a Zwackból 9 tantárgy mindegyikéből 1-1 csoportot, ugyanígy a Trefortból is. Ezekkel a tanulókkal folyik a fejlesztés.
- A pályázati munkálatok 2010 januárjától kezdődtek, a projekt előkészítése után kialakult a konkrét elképzelés a tehetséggondozással kapcsolatban – mondta a projektmenedzser. - Az első szakmai jellegű állomás a pedagógusok felkészítése volt; a Qualitas Kft. egy három napos akkreditált továbbképzés keretében 35 pedagógust készített fel a tehetséggondozásra júniusban. Minden pedagógus sikeres vizsgát tett és tanúsítvánnyal lett gazdagabb. Ez a továbbképzés adta az alapot a szakmai program elindításához. 3 fős munkacsoportokat állítottunk fel a következők szerint: általános, szakiskolás, angol, német, fizika, kémia, földrajz, biológia, matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem.
Kutasi Sándortól megtudtuk: szeptember első felében tájékoztatták a szülőket, akik azután nyilatkozatot írtak alá, hogy támogatják gyermekük foglalkoztatását a program keretében. Ezután dolgozta ki egy 3 fős team a versenyek rendszerét, minden munkacsoport megadta a projektmunka témáját. Október közepéig lebonyolították az általános mérést, ami a kreativitást és a motivációt vizsgálta meg; az eredményeket összesítették és kiválogatták azokat a tanulókat, akik a két megvizsgált területen a legjobb eredményt érték el.
-       2010.09.07-10.15. között elkészültek a tantárgyi mérésekhez a mérőeszközök, kidolgoztuk a javítási értékelési útmutatót. Ezeket a feladatokat tíz 3 fős munkacsoport végezte el, a szervezési feladatokat az általános munkacsoport segítette – sorolta tovább a projekt állomásait Kutasi Sándor. – November 14-én hárman oktatási konferencián vettünk részt, ahol betekintést nyertünk több ország tehetséggondozási gyakorlatába. Az itt szerzett információkat, módszereket, tapasztalatokat hasznosítottuk saját programunkban. A hónap végéig a munkacsoportok lebonyolították a speciális (tantárgyi) méréseket és kijavították a teszteket. A megíratás megszervezését az általános munkacsoport irányította. Az eredmények kiértékelése után megkaptuk annak a 120 tanulónak a nevét, akikkel megkezdtük a tehetséggondozást.
Decemberben következett a gazdagító program, amely előkészítését szakértő segítette a Qualitas bevonásával. Így dolgozták ki az egyéni fejlesztési tervek sablonjait és az egyéni munkanaplókat, ezt a munkát egy kétfős team végezte el.
2010. 12. 10-én Horváth Gergő a Qualitas-tól előadást tartott, amely a kollégákat készítette fel a megfelelő fejlesztési stratégiák alkalmazására. A projektmunkákhoz módszertani segítséget osztottak ki.
A projektmenedzsertől megtudtuk, hogy a gazdagító program 16 tanóra/munkacsoport keretében folyik minden érintett tagintézményben. A fejlesztést végző pedagógusok január 8-án nyílt nap keretében 11 bemutató órát tartottak (9 tantárgyi és 2 komplex), ahol bemutatták az alkalmazott módszereket. Az óra után nyílt beszélgetésben tapasztalatot cseréltek az órát tartó pedagógusuk és a látogató kollégák.
- A Zwack tagiskolában, matematika, biológia, német, magyar nyelv és irodalom, valamint történelem, míg a Trefortban minden tárgyból, illetve földrajz, fizika, kémia és angol nyelvből tartottak bemutatót a kollégák. A 45 perces foglalkozásokon azok a tanulók vettek részt, akikkel elkezdődött a fejlesztés, s azt mutatták be, hogyan képesek dolgozni, együttműködni csoportban, a tanár irányításával. Elsősorban nem a tantárgyi tudás, hanem olyan kompetenciák kerültek előtérbe, mint a tájékozódási képesség térben és időben, a rendszerezés, a szövegértés, illetve a szociális kompetencia, vagyis az, hogyan tudnak együtt dolgozni, feladatokat egymás között elosztani a tanulók. A projekt lényege éppen ennek az utóbbi kompetenciának a fejlesztése – hangsúlyozta a projektmenedzser.
Mint Kutasi Sándor értékeléséből megtudtuk, a március 22-ei verseny zárja az egész felkészítést, szakmai fejlesztést; ott lesz majd az összes térségi szakközépiskola, komoly díjak várhatók. S persze nagy kihívás minden résztvevő számára, hogy kik érik el a legjobb eredményeket.

 
Niedzielsky Katalin