Kőfaragó, műkőves és épületszobrász szakképesítés (Kós Károly Tagiskola)

kofarago1.jpg
kofarago1.jpg

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az épületek külső és belső tereinek természetes és műkőből, valamint gipszből történő
felépítését, burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit
megtervezési, kivitelezi és elhelyezi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
-ellenőrzni a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végezni
-értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat  munkája során
-felvonulni a megfelelő eszközökkel a munkaterületre
-betartani az építési technológiai folyamatok sorrendiségét
-biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kísérni a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását
-ellenőrzni a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítani azok szakszerű felhasználását
-gondoskodni a munkaterület folyamatos tisztántartásáról
-átadni a munkát a munkáltatójának, levonulni a munkaterületről
-alkalmazni és értelmezni a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezni az építőipari rajzokat
-alkalmazni a különböző szerkezetek jelölését, értelmezni a szerkezetek térbeli helyzetét
-értelmezni a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítani azokat
-betartani és betartatni a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz‐ és környezetvédelmi előírásokat
-betartani, betartatni a foglalkozás‐egészségügyi előírásokat
-baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedni, elsősegélyt nyújtani
-használni a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket
-biztosítani az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát
-gondoskodni a munkavédelmi eszközök használhatóságáról elvégzni a munkaterület kockázat elemzését, értékelését
-betartani és betartatni a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát
-munkaszerződést kötni, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat
-betartani és betartatni a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket
-betartani és betartatni a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat
-alkalmazni a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat
-szakmai ajánlatot készíteni és adni

 

3.1. A 34 582 07 szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások 

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2. 7536 Kőfaragó, műköves Kézi kőfaragó
3.1.3. Épületszobrász
3.1.4. Műkőkészítő
3.1.5. Sírkőkészítő 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés‐ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 31 582 04 Sírkő és műkőkészítő  részszakképesítés
3.3.4. 35 582 04 Műemléki díszítőszobrász szakképesítés‐ráépülés