Kémia kísérlet virtuális osztályban

Pedagógusképzésre, a pedagógiai kultúra korszerűsítésére nyert
19 256 375 forint pályázati forrást a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-3.1.5-09/A/2) keretében.A projektek az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Az új tanítási és tanulási módszerekre, a hagyományos helyett a korszerű pedagógusszerepekre felkészítő, az oktatás
színvonalának emelését célzó szakmai fejlesztésről, saját tanulmányairól és tapasztalatairól Kelemen Zoltánnét, a Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola matematika-kémia szakos tanárát kérdeztem.
Éva immár 26 éve tevékenykedik a pedagógus pályán, a Kós tagiskolában tíz éve tanít. Nyíregyházán végezte a főiskolát, általános iskolai tanárként. A továbbképzés lehetőségéről 2010 januárjában értesült, s mint mondta, nem határozták meg, ki milyen szakot választ. Úgy döntött, hogy kémia tanárként szerzi meg a felsőfokú képesítést, vagyis a Bolognai-rendszer szerint a tanári „MA”, azaz mester fokozatot.
– Óriási lehetőséget jelentett számomra ez a pályázat, enélkül nem tudtam volna munka mellett tanulni is, továbbképzésben részt venni, rendszeresen utazni – mondta Kelemen Zoltánné. – Eleve pályázati feltétel a félállás, de egész havi fizetést kapok, ami megint nagy segítség. Budapesten heten vagyunk egy csoportban, és a társaimat nem a munkahelyük delegálta a képzésre.
Az MA-fokozattal rendelkező pedagógus középiskolai tanári végzettséget jelent, érettségiztethet, s egy kategóriát előrelép a bérlistán. A résztvevők a 2010-2011-es tanévben szeptembertől júliusig járnak a továbbképzésre, a kémia szakosok négy alkalommal havonta három napra. Az itthoni tanítás ellenére a fővárosban is kellett egy három hetes gyakorlatot teljesíteni, majd záróvizsgázni. A saját iskolában tíz hetes tanításról részletes beszámolót kértek, amelyben a tanárok leírták, hogyan oktatnak, mi a munkájuk, mindezt már az új szempontok figyelembe vételével.
- Nagyon sokat tanultunk a ma már nélkülözhetetlen IKT-eszközök használatáról, virtuális osztályt kellett létrehozni, ahová bárhonnan beléphettek a tanulók, ahonnan feladatokat tudtak feltölteni, chatelni lehet – sorolta az újdonságokat Éva. – Az okos,vagyis interaktív tábláról tudni kell, hogyan lehet alkalmazni az oktatás során, ez az eszköz minden tantárgyban fontos. Ami a kémiában jellemző és újdonság, az a rengeteg kísérlet. S éppen most, 2011 A kémia éve, ami ráirányítja a figyelmet erre a tantárgyra. Nemcsak a kémia, hanem általában az egész természettudomány nem népszerű, nagyon kevesen mennek ilyen szakra, nincs se tanár, se hallgató elég. Az alapképzés ugyanis azonos a vegyészek és a kémia tanárok számára, és általában onnan elmennek vegyésznek, mert azzal többet keresnek, mint tanárként.
Tehát A kémia évével és a sok érdekes, látványos kísérlettel szeretnénk felkelteni az érdeklődést, elérni azt, hogy a fiatalok forduljanak a tárgy felé és szeressék meg a kémiát.
Kelemen Zoltánné úgy véli, ha sikerül felkelteni a fiatalok érdeklődését a kémia iránt, akkor olyan szakmát választanak, amivel később jól boldogulnak az életben. S úgy tapasztalja, hogy az ELTÉ-n hasznos útravalót adnak: nemcsak korszerű szakmai ismereteket, hanem korszerű szemléletet is.
- Valaki reklamált, hogy nem volt pályázati feltétel az idegennyelvtudás, az egyetemen mégis megkövetelték az angolt, mint a szakmák közös nyelvét, ami a nemzetközi érintkezésben elengedhetetlen. A tudományban topon kell lenni, és a legtöbb, legfrissebb szakirodalom - mint minden más területen, a kémiában  is - angol nyelven érhető el. Aki ad magára, a Nature-ben publikál, az ott megjelenő cikkeket olvassa. S nem minden igaz vagy elfogadható, ami felkerül a világhálóra; ezt is tanítani kell, hogy az internetező jól tudjon válogatni, óvatosan bánjon az információval.
Beszélgetésünkből az is kiderült, hogy Éva az óráin máris hasznosítja az új ismereteket, s igyekszik kollégáinak is átadni azokat a tapasztalatokat, amelyek alapján célszerű átszervezni, megújítani az órákat. Az is igaz ugyanakkor, hogy ha szeretne mindent lelkiismeretesen megvalósítani abból, amit hallott, például sokkal több kísérletet a kémia órán, akkor ahhoz bizony több órára is szüksége lenne. A pedagógusok pontosan tudják, hogy az új dolgok nem térülnek meg rögtön; aki újítani akar, gyakran falakba ütközik. Abban viszont mindenki egyetért a gyerekek, a diákok érdekében, hogy a befektetésekre szükség van, s mindig kell valami újdonság, ami felrázza az embereket az unalomból, a fásultságból.
A továbbképzés ilyen szempontból is hasznosnak bizonyult; rámutatott, hogy az oktatás hatékonyságának javítása csak komoly befektetések árán és felkészült, képzett tanárok húzóerejére építve érhető el.
 
Niedzielsky Katalin