Elektromos gép‐ és készülékszerelő szakképesítés (Trefort Ágoston Tagiskola)

elektromosgep_szerelo1.jpg

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az elektromos gép‐ és készülékszerelő az épület – és ipari villamos berendezések villamos
gépek ellenőrzését, üzemeltetését, karbantartását, javítását végzi. Átlátja az alkalmazott
villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A
villamos gép‐ és berendezések szerelése során egyen– és váltakozó áramú forgógépet,
transzformátort telepít, működtet, villamos gépeket üzemeltet. Munkája során villamos
ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök
alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Munkáját
műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével
végzi, munkájáról dokumentációt készít.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
‐ villamos gépeket üzemeltetni, javítani, szerelni, illetve előkészíteni
‐ transzformátorokat üzemeltetni, javítani, készíteni
‐ aszinkrongépeket üzemeltetni, javítani
‐ egyenáramú gépeket üzemeltetni, javítani
‐ szinkrongépeket üzemeltetni, javítani
‐ különleges gépeket alkalmazni, üzemeltetni
‐ villamos mérőműszereket használni, méréseket végezni
‐ egyenáramú, egy‐ és háromfázisú rendszeren villamos mennyiségek mérését végezni
‐ nem villamos mennyiségek mérését végezni
‐ szakirányú villamos méréseket végezni

 

3.1. A 34 522 02 szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel
      betölthető munkakörök
3.1.2. 7341 Villamos gépek és készülékek Villamossági szerelő 
3.1.3.   műszerésze, javítója Elektromos gép‐és
      készülékszerelő 

  

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés‐ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.  ‐