Szerszámkészítő szakképesítés (Trefort Ágoston Tagiskola)

szerszamkeszito1.jpg
szerszamkeszito1.jpg

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Szerszám‐ és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és készülékeketbeüzemeli, karbantartja, javítja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
‐ műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni
‐ méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni
‐ alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani
‐ szerszám‐ és készülékelemeket hőkezelni
‐ hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit működtetni
‐ kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni
‐ a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, beüzemelni
‐ próbagyártást végezni
‐ elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, szükség szerinti javítását
‐ munkája során betartani a munka‐, baleset‐, tűz‐, és környezetvédelmi előírásokat
‐ elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt

 

 

3.1. A 34 521 10 szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
  A B C
3.1.1. FEOR FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 
  száma   munkakör(ök)
3.1.2. 7322 Szerszámkészítő Cipőipariszerszám‐készítő 
3.1.3. Fémipari eszközgyártó
3.1.4. Gyémántszerszám‐ készítő 
3.1.5. Idomszerész  
3.1.6. Mezőgazdasági szerszámkészítő 
3.1.7. Optikai szerszámkészítő 
3.1.8. Szabászkés‐készítő 
3.1.9. Szerszámmegmunkáló
3.1.10. Vésnökszerszám‐készítő 
3.1.11. Zárszerszám‐készítő 

  

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés‐ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3.