A BÉKSZI szakmai tanárainak, szakoktatóinak pedagógiai képzése

 

Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Megvalósító intézmény: Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium

 

A projekt leírása:

A tanulók fejlesztéséhez köthető célok eléréséhez - tekintettel arra, hogy az ismeretátadás, kompetenciafejlesztés helyszíne alapvetően az iskola - elsősorban a jól képzett tanárok és oktatók tudnak hozzájárulni. Ezért elengedhetetlen az ő képzésükről és továbbképzésükről is gondoskodni. Tekintettel arra, hogy az utóbbi években megsokasodtak az iskolákban a tanulók magatartásához és viselkedéséhez köthető problémák és ezeknek a helyzeteknek a kezeléséhez speciális pedagógiai ismeretek szükségesek, továbbá, mert a tanulói igények, tanulási attitűdök változásából adódóan az ismeretátadás és kompetenciafejlesztés folyamata is megkívánja az új tanítási-tanulási módszertanok alkalmazását.

 

A TÁMOP 2.2.6-13/1 konstrukció célja a pedagógus-mesterségbeli tudással rendelkező emberi erőforrás biztosítása a különösen érzékeny és jelentős kihívásokat jelentő szakképző iskolai tanulói réteggel foglalkozók körében. Nem csupán az érintett pedagógusokat segíti munkájuk magasabb szintű ellátásában, hanem az általuk tanítottak foglalkoztathatóságához, alacsonyabb arányú lemorzsolódás eléréséhez is hozzájárul. A pályázat támogatja a szakképzést folytató iskolák szakmai tanárai és gyakorlati oktatói továbbképzését.

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete, Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium intézménye 2013-ban sikeresen pályázott a TÁMOP-2.2.6-13/1 pályázati felhívásra és elnyerte a teljes pályázott összeget, 14.990.600 Ft-ot. A Támogatói Okirat megkötése 2014 júniusában történt meg.