"BéKSZI a tehetséggondozásért" tanulmányi versenyek

 

A szaktudás mellett felértékelődött a csapatjáték, a kommunikációs készség és az idegennyelvtudás
 
A BéKSZI 17 727 430 Ft támogatást nyert tehetséggondozásra, tanulmányi versenyek lebonyolítására a szakközépiskolák 9-11. és a szakiskolák 9-10. évfolyamos nappali tagozatos tanulói számára a 2010–2011-es tanévben, hagyományteremtő céllal.
A versenyek lehetőséget nyújtanak a tanulóknak és tanáraiknak arra, hogy számot adjanak tudásukról, felkészültségükről, rátermettségükről. A versenyzők eredményei bemutatják a felkészítő tanárok pedagógiai és a képzésben résztvevő iskolák oktató-nevelő munkájának hatékonyságát, hozzájárulnak a tanulók vizsgákra történő felkészüléséhez.
A „BéKSZI a tehetséggondozásért” tanulmányi versenyeket a hagyományos megmérettetésektől eltérően szervezik meg. A cél az, hogy ne elsősorban a tantárgyi tudás döntsön a versenyzők között, hanem minden olyan kompetencia, amelyet a tanulók előnyükre tudnak fordítani.
A verseny az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Program útján pályázati forrásából történik a finanszírozás, a BéKSZI a tehetséggondozásért TAMOP-3.4.3-08/2-2009-0057 pályázat keretében.
 
- Változó annak megítélése, hogy ki az okos tanuló, melyik a hatékony iskola, ki a tehetséges egy bizonyos korban. Ha megnézzük a néhány évvel ezelőtti álláshirdetéseket, akkor azt látjuk, hogy régebben a végzettség, a képesítés, a szakmai tudás és a gyakorlat alapján keresték a szakembereket. Ma más elvárások érvényesülnek, felértékelődtek a különböző kompetenciák, mint a csapatjátékos szellem, a kommunikációs készség, az idegennyelvtudás – mondta Marton József főigazgató a BéKSZI-ben megtartott szeptember 30-ai ünnepélyes projektnyitón.
Majd hangsúlyozta, hogy a mai világban a szakképző intézményektől is azt várják el, hogy a munkaerőpiacon keresett kompetenciákra készítsék fel tanulóikat. Ezért vágtak bele Békéscsabán is a tehetséggondozó programba, ezért igyekeznek, hogy új módon oktassanak, ne csak a tárgyi tudást adják, hanem a manapság elvárt kompetenciákat is. A problémamegoldásra, tudásuk „eladására” is, a csapatjátékra is szeretnék felkészíteni a tanulóikat.
A korábbi gyakorlathoz képest komplexebb tanulmányi versenyre készülnek a BéKSZI-ben. Fontosnak tartják, hogy a székképzősöknek és a szakiskoláknak is legyen lehetőségük megmutatni, fejleszteni tehetségüket.
Tuskáné Papp Erzsébet főigazgató-helyettes prezentációjában elmondta: a cél az, hogy az iskola pedagógiai tevékenységében nagyobb szerepet kapjon a tehetséggondozás, a tanulók minél sokoldalúbbak, felkészültebbek legyenek, a tehetséges tanulók (és tanáraik) sikerélményhez jussanak. A programban 120 tehetséges, motivált gyermek vehet részt. A pedagógusok 30 órás akkreditált továbbképzésére, amelynek címe A tehetséggondozás elmélete és gyakorlata a pedagógiai munkában, 2010. június 28-29-én és augusztus 30-án 35 tanárt vár a Qualitas Kft. A Motiváció és kreativitás programban ezren vesznek majd részt. 
A tehetséggondozó tevékenységet 3-5 fős csoportokban, az egyéni jellemzőket figyelembe véve, az erősségekre építve tervezik. A program során szerzett ismeretek, tapasztalatok megosztására, az intézményi és más érdeklődő pedagógusok bevonására konferenciát rendeznek 2011. április 20-án. A Tehetségpontok hálózatába bekapcsolódik a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium.
„A tehetség mögött köznapi szavak rejlenek: szorgalom, szeretet, szerencse, de mindenekelőtt a kitartás” – idézte Tuskáné Pap Erzsébet James Arthur Baldwin amerikai író szavait. Mint mondta, erre is szeretnék megtanítani a gyermekeket.
 
Dorkó Iván projektkoordinátor előadásában hangsúlyozta: a vizsgák és versenyek az életre való felkészülés fontos részét képezik, segítenek a jó eredmények elérésében, de a kudarcok elviselésében is, ami szintén nagyon fontos. Elmondta, hogy valódi csapatverseny lesz, ami projektmunkára épül, nem a tantárgyi tudás dominál, fontosabbak az alapképességek, kompetenciák, a cél a tehetség kibontakoztatása.
- A tanulók maguk határozzák meg a projekt céljait, a témát és a tartalmakat, maguk döntik el, milyen módszerrel dolgoznak, önállóan szerzik be a szükséges anyagokat, információkat. A tanár pedig akkor segít, ha tanulói kérik, illetve felügyeli a munkafolyamatokat.
 
Niedzielsky Katalin