1% a Trefort Ágoston Alapítványnak

Tisztelt Szülő, Kedves Támogató !

A BÉKSZI Trefort Ágoston Tagintézményében működő
“Trefort Ágoston Alapítvány”
1995. óta működik, amely 1998. január 01-én Közhasznú Szervezetté alakult.

 

Az alapítvány célja: az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (IDB), a hátrányos helyzetű diákok társadalmi és esélykülönbségének elősegítésére, valamint az iskola kulturális és sport tevékenységének területén.

A célok megvalósításának érdekében:

 • az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása;
 • működő diákönkormányzat munkájának segítése;
 • szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása (pl.: kirándulások , közösséget formáló összejövetelek );
 • az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése;
 • kulturális és kiegészítő oktatási programok,rendezvények - iskolanap, szalagavató - támogatása;
 • iskolai sport támogatása (sporteszközök beszerzése, sífelszerelések bővítése, új szabadidős foglalkozások kialakítása, stb.) ;
 • az iskolai Fiú Kórus működési feltételeinek biztosítása
 • nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó és menekült hátrányos helyzetű diákok segítése.
 • a szakképzés tárgyi feltételeinek javítását eszközök vásárlását támogatja;
 • a nyelvoktatás feltételrendszerét eszközök, tankönyvek vásárlásával javítja;
 • a tantestület tagjainak továbbképzését támogatja;
 • az alapítvány céljainak megvalósításáért kiírt pályázatokat díjazza;

 

 Tisztelt Hölgyem, Uram !

 Ön már tudja, hogy a személyi jövedelemadója 1 %-át az SZJA-ról szóló 1995. évi CXVII. törvény 45. paragrafusa szerint az APEH az Ön nyilatkozatában megjelölt kedvezményezett javára utalja át?
Miért ne fordítaná ezt az összeget gyermeke oktatásának fejlesztésére? Kérjük, hogy az adóhatósághoz  - az adóbevallás időszakában - benyújtott nyilatkozatán kedvezményezettként a Trefort Ágoston Alapítványt szíveskedjen megjelölni.

 

„Trefort Ágoston Alapítvány”


5600 Békéscsaba, Puskin tér 1

TEL.: 66/444-511
FAX.: 66/430-793

Email.: kozponti@mail.bekszi.hu

Bankszámlaszám: 11733003-20102197
Adószám: 18375750-1-04

 

Péli Ferenc kuratóriumi tag
Tóth Beáta  kuratóriumi tag
Szalai Róbert  kuratóriumi tag

Kovács Lászlóné gazdasági vezető

Bagi Árpád elnök:  bagar@freemail.hu

Tisztelettel:
                      Bagi Árpád
                   az alapítvány kuratóriumának
                              elnöke