Projekt leírása

 Project leírása:  2019-2021-es nyertes tanúsítványos pályázat

 

„Nemzetközi gyakorlatok és tapasztalatok a szakképzésben 2019-2021”

 

 

SZERZŐDÉSSZÁM: 2019-1-HU01-KA116-060411

2019.06.01.-2021.05.31.

 

A pályázat összefoglalása:

 A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának célja, hogy a szakképzést összhangba hozzuk a társadalom szükségleteivel, erősítsük a kapcsolatainkat a gazdasági élet szereplőivel, aktívan részt vegyünk innovációs folyamatokban, hosszan tartó aktív kapcsolatot alakítsunk ki külföldi társszervezetekkel, minőségi szakképzésünkkel pozitív irányba befolyásoljuk környezetünket, segítsük elő annak társadalmi-gazdasági fejlődését Trefort Ágoston életművéhez méltóan.

A pályázatunk nagyobb részét a diák mobilitások képezik, a pályázati időszakban 51 diák kiutazására nyílik lehetőség. A célországok kiválasztásának legfőbb szempontja a magas szintű tudás megszerzésének lehetősége, az üzemi és az iskolai gyakorlat során megszerzett tapasztalatok hasznosíthatósága. A gyakorlatok döntő többsége tényleges üzemi körülmények között történik. Törekedtünk arra, hogy a kiutazók minél több szakterületet képviseljenek. A mobilitások lefedik az elektrotechnika-elektronika, a közlekedés, a gépészet valamint az épületgépészet szakterületeit, 7 szakmában valósulnak meg, melyek a következők: hegesztő, autóelektronikai műszerész, autószerelő, erősáramú elektrotechnikus, elektromos kisgép és készülékszerelő, épületgépész-technikus, logisztika és szállítmányozás.

A Mobilitási Tanúsítvány pályázatunkban vállalt stratégiai elveink szerint az előző pályázati időszakokban sikerült annyival növelni mobilitásaink számát (mind tanuló és szakértői mobilitás) hogy az iskolai management döntése szerint a 2019-2021 időszakban az eddig kialakult számokat fogjuk tartani.

A hagyományos európai célországaink mellett a környező országok magyarlakta területein lévő iskolákkal és vállalataival is szoros kapcsolatot ápolunk. Nemzetközi kapcsolatainkra a kölcsönösség jellemző, nagy számban fogadunk a partnerintézményektől diákokat, tanár kollégákat, biztosítjuk a magyarországi programjaikat. A finanszírozás tekintetében továbbra is előnyben részesítjük a nonprofit fogadópartnereket, a költséghatékony forrásfelhasználást. A diák mobilitások esetén kísérőtanárok csak indokolt esetben és időtartamban vesznek részt az utakon.

Kapcsolataink túllépnek a mobilitások szintjén, hosszú távú aktív szakmai együttműködésekre törekszünk. A megye gazdálkodó szervezeteinek nemzetközi versenyben kell tevékenykedniük, ezer szállal kötődnek az Európai Unió piacaihoz, ezért elvárás, hogy európai színtéren is versenyképes, nyelvtudással, külföldi munkatapasztalatokkal rendelkező szakembereket képezzünk. A diák mobilitások elősegítik ezt, kialakítják tanulóinkban az európai állampolgárság érzését.

Fontosnak tartjuk szaktanáraink továbbképzését, szakmai tudásuk megújulását, ezért ebben a pályázati szakaszban is tervezünk szakértői tanulmányutat. 7 fő szakértő Belgiumba utazik.

Az Erasmus + mobilitások esetén törekszünk arra, hogy minél több kolléga vegyen részt a megvalósításban. Projektjeinkben a minőség biztosítása miatt a szakértői tanulmányutakra alkalmanként egy-egy külső résztvevő is meghívást kap. Tevékenységünket azokkal a gazdálkodó szervezetekkel, cégekkel együttműködve valósítjuk meg, ahol tanulóink a duális szakképzés követelményei szerinti gyakorlatot teljesítik.

A projekt megvalósulása nagyban hozzájárulna iskolánk stratégiai céljainak eléréséhez a nemzetköziesítési stratégiánkban megfogalmazott céljainkkal összhangban.

Résztvevők száma, szakmai háttér:

1.      tanulók szakmacsoportonként: összesen 51 tanuló

        

gépészet (2 turnusban 6-6 fő épületgépész technikus valamint 1 turnusban 6 fő hegesztő)

        

elektrotechnika- elektronika (4 turnusban összesen 4 fő erősáramú elektrotechnikus,4 fő elektromos gép- és készülékszerelő, 4 fő villanyszerelő Romániába)

        

közlekedés (autószerelő 4 turnusban: 2-2-2-4 fő; autóelektronikai műszerész 3 turnusban: 1-1-1 fő)

        

logisztika (2 turnusban 4-4 fő logisztikai és szállítmányozási)

2.      tanárok, oktatók: 7 fő

épületgépészet, automatizálás, energetika (1 turnus 7 fő Belgiumba)

A project az Európai Unió Erasmus + programjának keretében valósul meg.

Támogatás összege: 116154 euró