Iskolák elismerése a tanév kezdetén

 

 Iskolák elismerése a tanév kezdetén
2011 szeptember elején a Junior Achievement Magyarország közhasznú alapítvány jutalmat osztott ki azon iskolák számára, akik aktívan részt vettek az általuk szervezett programokon illetve számos rendezvényen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az elismerés tárgya szám szerint 22 darab fénymásoló- valamint nyomtatógép volt, amelyet a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. ajánlott fel.
 
 
Bővebben a diákvállalkozásról:
A Jam diákvállalkozási program egy olyan hosszú távú, egész tanéven átívelő projekt, melyben az általános- és középiskolás diákok megtapasztalják, hogyan kell működtetni egy vállalkozást. Valós környezetben megismerik az üzleti élet alapvető szabályait, a vezető pozíciók betöltésével járó felelősségeket, a pontos adminisztráció és a határidők betartásának fontosságát, a munkavállalók jogait, és kötelességeit. A program során a szervező, tervező, előadó, döntéshozó, információ-feldolgozó, elemző képességeik mellett szükségük lesz a kreativitásukra, kritikai gondolkodásukra, nyitottságukra
 
Bővebben a Junior Achievement Magyarországról:
A Junior Achievement Magyarország a Junior Achievement Worldwide tagja, amely a világ mintegy 124 országában 9,7 millió fiatalt képez évente.
A JAM kiemelten közhasznú non-profit szervezet 1993 óta van jelen Magyarországon, hazai munkatársakkal és hazai partnerekkel együtt dolgozik azon, annak érdekében, hogy hidat képezzen az oktatás és az üzleti világ között. A JAM magyar kormányzati és EU támogatások igénybevételével, valamint szakmai partnerei, szponzorai segítségével működteti a szervezetet. A JAM magyarországi szervezete 7 tagú kuratóriumával, szakértői testületével, és 6 alkalmazottjával azon fáradozik, hogy segítse a diákok munka világára való felkészülését.
Célunk:
A JAM elméleti és oktató progjamjaival hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar fitalalok kompetens, önálló, és felelősségteljes vállalkozóvá váljanak, illetve felkészültségük minél inkább megfeleljen leendő munkáltatóik elvárásának.
 
 
Küldetésünk:
A felnövekvő generáció sikeres felnőtté, a társadalom aktív, hasznos tagjává válásának elősegítése; elméleti és gyakorlati ismeretek átadása a fiataloknak a vállalkozások szerepéről, a piacgazdaság működéséről, és a gazdaság saját jövőjükre gyakorolt hatásáról.
 
 
 


Ilyen jutalomban részesült a BéKSZI Trefort Ágoston Tagiskolája is, egy Xerox irodai fénymásoló-nyomtatóval.