Tankönyv felvétel tervezett időpontjai:

 Tankönyv felvétel tervezett időpontja(i):

2014. szeptember 01-én 8.00-18.00 óráig.
Kérjük hozd magaddal:
- befizetett csekkszelvényt, vagy annak másolatát
- ha ingyenes tankönyvre vagy jogosult - érvényes igazolást
 
 
Ingyenes tankönyvekre jogosult a tanuló:
  1. tartósan beteg,
  2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
  3. három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
  4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 26. § (1) A 25. § szerinti kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
  1. a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
  2. tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,
  3. a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,
  4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
 
A tankonyvtrefort@gmail.com levélcímre várjuk a tankönyvrendeléssel, csekkel kapcsolatos reklamációkat, esetleges változtatások szándékát – a tanuló pontos nevével, om-azonosítóval, az osztály számával; a tanult - új beiratkozónál választott szakma megjelölésével.