Projekt leírása

 Nemzetközi gyakorlatok és tapasztalatok a szakképzésben

                    http://www.tka.hu/img/tempus-logo.png
2016-1-HU01-KA102-022706
2016.06.01.-2018.05.31.
 
Háttér:
A Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) Trefort Ágoston Szakképző Iskolája és Kollégiuma Békés megye nagy múltú és egyben legnagyobb szakképző intézménye. Jogutódja a több mint 100 éve alapított békéscsabai tanonciskolának.
Az iskola profilja a fém- és villamos ipar, a közlekedés, a gépészet és az informatika területekhez kapcsolódik. Jelenleg 36 szakma közül választhatnak az ide jelentkező diákok. Tevékenységi körébe beletartozik a szakiskolai képzés, a szakközépiskolai képzés, a felnőttoktatás és a felnőttképzés is, valamint a kollégiumi ellátás.
Tagiskolánk több mint 15 éve folyamatosan részt vesz nemzetközi együttműködésekben, projektekben.
A jelen pályázat segítségével 69 tanulónk külföldi szakmai gyakorlatát, valamint 18 tanár, oktató kolléga külföldi tanulmányútját, gyakorlatát tudjuk biztosítani.
Intézményi mobilitási stratégia:
Az intézmény hosszú távon a térség legmeghatározóbb szakképzési központjává tud válni a gépipari, épületgépészeti, villamos ipari, elektronikai, informatikai és közlekedési szakterületeken.
A tanulók számára fontos a piacképes, konvertálható szaktudás átadása, az egész életen tartó tanulás igényének kialakítása.
A magyar gazdaság erősen integrálódott az EU piacaira, tevékenységét jórészt nemzetközi társadalmi-gazdasági környezetben végzi, így felmerül az a jogos igény, hogy tanulóinkat felkészítsük ezekre a kihívásokra. Ennek érdekében egyre nagyobb számban szeretnénk diákjainknak külföldi gyakorlati lehetőséget biztosítani.
A nyelvtudás elsajátításának kiemelt jelentőséget biztosítunk.
A külföldi mobilitásokat, ill. a megszerzett formális és informális ismereteket a jogszabályi lehetőségek szerint beszámítjuk a hazai képzés időtartamába, a külföldi gyakorlatokról szóló certifikációkat elfogadjuk. A mobilitások elősegítése érdekében létrehozzuk a nemzetközi kapcsolatok munkaközösségét, melynek tevékenységébe a teljes képzési palettánkból bevonunk kollégákat.
A nemzetközi kapcsolatok kereteit az intézményi dokumentumokban rögzítjük, a külföldi viselkedés normáit a házirendben szabályozzuk.
A külföldi gyakorlati lehetőségek biztosítása növeli iskolánk presztízsét, a diákok számára fontos motivációs eszköz.
 
Célok:
-          69 tanuló szakmai gyakorlatának sikeres megvalósítása külföldi szakképző iskolák és vállalatok segítségével,
-          18 tanár, oktató tanulmányútjának megvalósítása külföldi szakképző iskolák és vállalatok segítségével,
-          A résztvevők idegen nyelvi, szakmai, személyes, digitális, vállalkozói, interkulturális, szociális kompetenciáinak fejlesztése,
-          A külföldön szerzett tanulási eredmények egységes értékelése, dokumentálása, érvényesítése és elismerése,
-          A project eredményeinek és dokumentumainak hasznosítása,
-          Aktív nemzetközi partneri hálózat fenntartása európai képzőintézményekkel, vállalatokkal,
-          A külföldi partnerintézmények és vállalatok tanulóival, tanáraival és oktatóival személyes kapcsolatok fenntartása, kapcsolatépítés.
A résztvevők száma, szakmai háttér:
1.      tanulók szakmacsoportonként:
§ kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció (4 fő logisztikai ügyintéző)
§ gépészet (3 turnusban 4 fő központi fűtés- és gézhálózat rendszerszerelő, 2 fő épületgépész technikus; 3 fő gépi forgácsoló, 3 fő gépgyártás technológiai technikus; 2 turnusban 4 fő hegesztő, 1 fő ipari gépész)
§ elektrotechnika- elektronika (3 fő elektronikai technikus; 3 fő erősáramú elektrotechnikus)
§ közlekedés (4 fő autóelektronikai műszerész, 2 turnusban 4 fő autószerelő; 1 turnusban 3 fő autószerelő és 3 fő autó technikus)
§ informatika (2 fő CAD-CAM informatikus, 3 fő informatikai rendszergazda, 2 fő szoftverfejlesztő)
2.      tanárok, oktatók szakmacsoportonként:
§ informatika (10 fő)
§ elektrotechnika- elektronika (8 fő)
A megvalósítás folyamatának főbb lépései:
         I.            Pályázatírás
§ nemzetközi kapcsolatok munkaközösségének létrehozása, mobilitási tervezet elkészítése,
§ kapcsolatfelvétel a fogadóintézményekkel, szándéknyilatkozat kérése,
§ munkaprogramok elkészítése szakmánként,
§ a pályázati űrlap és mellékleteinek összeállítása
SZERZŐDÉSKÖTÉS A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNNYAL
      II.            Mobilitások megvalósítása
§ fogadóintézmények értesítése a sikeres pályázatról,
§ kapcsolattartás a fogadóintézménnyel- munkaprogramok egyeztetése (email, Facebook, telefon, személyes találkozó kollégákkal)
§ a mobilitás meghirdetése, motivációs levelek beérkezése, résztvevők kiválasztása
§ felkészítés a mobilitásra (nyelvi, szakmai, kulturális, lélektani)
§ mobilitás (munkanaplók folyamatos készítése, kapcsolattartás a tanulókkal, nyilvánossággal)
§ értékelés
§ disszemináció
   III.            A project záró értékelése
   IV.            Záró beszámoló elkészítése
Várható eredmények:
§ Résztvevői beszámolók a tapasztalatokról.
§ Fényképek és videók, melyek a szakmai gyakorlat/tanulmányút során készülnek. Jegyzőkönyvek, munkanaplók, képzési segédanyagok, a projektcsoport által készített beszámoló.
§ A résztvevők egyéni készségeinek, képességeinek fejlődése, szakmai motivációjuk erősödése. A küldő iskola szakmai gyakorlatainak minőségi javulása, szakképzési színvonalának növelése.
§ A külföldi szakmai képzésben/tanulmányúton résztvevő tanulóinak/tanárainak növelése.
 
Rövid távú hatás:
§ A választott szakiskolai képzések központi programjaiban megfogalmazott szakmai gyakorlati tapasztalatok megszerzése, továbbképzési igények teljesítése.
§ A képzés elismeréseként Europass mobilitási igazolványt kap a résztvevő a gyakorlat/tanulmányút eredményességét bizonyítva.
 
Hosszú távú hatás:
§ A disszeminációs lehetőségekkel a médián, a sajtón keresztül tudósítunk a megvalósított gyakorlatról, így a beiskolázásnál szívesebben jönnek a tanulók az iskolánkba.
§ A kiutazó diákok munkavállalási esélyeit, munkaerőpiacon való érvényesülését segíti a projekt a nemzetközi környezetben szerzett munkatapasztalat, az elsajátított korszerű ismeretek alkalmazása, valamint az idegen nyelvű hétköznapi és szakmai nyelvtudás, kommunikáció révén.
§ A projekt eredményeinek és dokumentumainak hasznosításával a szakképzés színvonalának emelése.
A project az Európai Unió Erasmus + programjának keretében valósul meg.
Támogatás összege: 165531 euró