Névadó

Trefort Ágoston élete és tevékenysége
 

1817-ben született Zemplén megyében, Homonnán. Iskola tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte el. Szorgalma és a lehetőségek eredményeképpen már 19 éves korában befejezte egyetemi tanulmányait.

Az 1840-es évektől közgazdasági és történeti tárgyú dolgozataival, publicisztikai tevékenységével tünt fel. Tevékenyen részt vett a reformkor politikai életében.
1841-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1855-től elnöke.

1848-ban az első felelős kormányban államtitkár volt. A szabadságharc bukása után csabacsűdi birtokára vonult vissza. A Békés Megyei Gazdasági Egyesület elnöke lett.
A megye egyik országgyűlési képviselőjévé választják. Bekapcsolódott az Alföld-Fiumei vasút létrehozásába.

1872-től, 16 évig Vallás- és Közoktatásügyi miniszter volt ez idő alatt jelentős tevékenységet fejtett ki a közoktatás, a szakoktatás fejlesztésében.
Minisztersége alatt első törvényhozásaival, intézkedéseivel a tanoncok oktatását, az iskolák szervezetének kialakítását szabályozta.

Kiadta a gimnáziumok és az általa nyolc általánossá tett reáliskolák dokumentumait. Az egyetemeket új épületekkel gazdagította, oktató munkájukat, különösen az orvosképzést és a tanárképzést több rendeletével korszerűsítette.

Trefort Ágoston energikus, előremutató pedagógiai érzékkel telített miniszter, a nemzeti műveltség nagy építőmestere volt. 71 éves korában, 1888-ban halt meg.