Projekt leírása

 Project leírása:  2017-2019-es nyertes tanúsítványos pályázat

 
„Nemzetközi gyakorlatok és tapasztalatok a szakképzésben 2017-2019”
 
 
SZERZŐDÉSSZÁM: 2017-1-HU01-KA116-035504
2017.06.01.-2019.05.31.
 
 
A pályázat összefoglalása:
 
A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakképző Iskolája és Kollégiumának célja, hogy a szakképzést összhangba hozzuk a társadalom szükségleteivel, erősítsük a kapcsolatainkat a gazdasági élet szereplőivel, aktívan részt vegyünk innovációs folyamatokban, hosszantartó aktív kapcsolatot alakítsunk ki külföldi társszervezetekkel, minőségi szakképzésünkkel pozitív irányba befolyásoljuk környezetünket, segítsük elő annak társadalmi-gazdasági fejlődését Trefort Ágoston életművéhez méltóan.
 
A pályázatunk központi elemét a diák mobilitások képezik, a pályázati időszakban 71 diák kiutazására nyílik lehetőség. A célországok kiválasztásának legfőbb szempontja a magas szintű tudás megszerzésének lehetősége, az üzemi és az iskolai gyakorlat során megszerzett tapasztalatok hasznosíthatósága. A gyakorlatok döntő többsége tényleges üzemi körülmények között történik. Törekedtünk arra, hogy a kiutazók minél több szakterületet fedjenek le.
A mobilitások lefedik az elektronika-elektrotechnika, a közlekedés, az automatizálás, az informatika, a gépészet valamint az épületgépészet szakterületeit, 10 szakmában valósulnak meg. A hagyományos európai célországok mellett a környező országok magyarlakta területein lévő iskolákkal is szoros kapcsolatokat ápolunk. Nemzetközi kapcsolatainkra a kölcsönösség jellemző, nagy számban fogadunk a partnerintézményektől diákokat, tanár kollégákat, biztosítjuk a magyarországi programjaikat.
A finanszírozás tekintetében előnyben részesítjük a nonprofit fogadópartnereket, a költséghatékony forrásfelhasználást. A diák mobilitások esetén kísérőtanárok csak indokolt esetben és időtartamban vesznek részt az utakon. Kapcsolataink nem ragadnak meg a kiutazások szintjén, hosszú távú aktív szakmai együttműködésekre törekszünk.
A megye gazdálkodó szervezeteinek nemzetközi versenyben kell tevékenykedniük, ezer szállal kötődnek az Európai Unió piacaihoz, ezért elvárás, hogy európai szintéren is versenyképes, nyelvtudással, külföldi munkatapasztalatokkal rendelkező szakembereket képezzünk, a diák mobilitások elősegítik ezt, kialakítják tanulóinkban az európai állampolgárság érzését.
Szakértői tanulmányutak esetén elsődleges cél a pedagógus kollégák számára a naprakész piacképes szaktudás biztosítása, a legújabb eredmények megismerése és ezek alkalmazása az oktatás folyamán, ennek érdekében minden tanulmányút esetében az oktatásban alkalmazható tananyagelemeket készítünk el, ezeket alkalmazzuk és terjesztjük a társintézetek körében. A pályázat segítségével 29 szaktanárnak nyílik lehetősége a mobilitásokban részt venni. Az intézetünkben létrejött innovációs csoport sokrétű tevékenységet végez, ebbe beletartozik a tananyag fejlesztés, műszaki fejlesztés, ezeket közösen végezzük hazai és külföldi társszervezetekkel. Napjaink új kihívása a zéró energiafelhasználású épületek műszaki megoldásainak oktatásban való alkalmazása, ezért a szakértői tanulmányutak elsődlegesen erre a területre koncentrálnak. A kiutazók épületgépész, épület automatizálási és villamos ipari területen oktató kollégák, tevékenységük eredményeképpen új tananyagelemeket dolgozunk ki, az oktatás színvonala növekszik iskolánkban. A kiutazások esetén törekszünk arra, hogy minél több kolléga vegyen részt a megvalósításban, halmozott kiutazásra ne kerüljön sor, ez alól csak a projektvezető és a projekt szakmai irányítója a kivétel. A minőség biztosítása miatt a szakértői tanulmányutakra alkalmanként egy-egy külső résztvevőt is meghívnánk. Tevékenységünket az Óbudai Egyetemmel, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával szoros együttműködésben szeretnénk megvalósítani, mindhárom szervezet részvétele emeli a minőséget, naprakész kapcsolatot teremt a társadalmi-gazdasági elvárások megvalósítása érdekében. A projekt megvalósulása nagyban hozzájárulna iskolánk stratégiai céljainak eléréséhez a nemzetköziesítési stratégiánkban megfogalmazott céljainkkal összhangban.
 
Résztvevők száma, szakmai háttér:
1.      tanulók szakmacsoportonként: összesen 71 tanuló
§ kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció (4 fő szállítmányozási és logisztikai ügyintéző tanuló)
§ gépészet (6 fő épületgépész technikus, 2 turnusban 6 fő hegesztő)
§ elektrotechnika- elektronika (3 turnusban 3 fő elektronikai technikus, 5 fő automatizálás)
§ közlekedés (autószerelő 2 turnus 3 fő; 2 turnus 4 fő)
§ informatika (2 turnus 4 fő informatika, 2 fő szoftverfejlesztő, 6 és 2 fő CAD-CAM informatikus, 3 fő informatikai rendszergazda)
2.      tanárok, oktatók szakmacsoportonként: 29 fő
§ épületgépészet, automatizálás (9 fő)
§ elektrotechnika- elektronika (2 turnus 10 fő)
 
A project az Európai Unió Erasmus + programjának keretében valósul meg.
Támogatás összege: 188424 euró