Szakmák

Szakgimnázium
401. Elektrotechnika-elektrotechnikai szakmacsoport-villamosipari és elektronika ágazat
(erősáramú technikus*; elektronikai technikus; automatikai technikus)
402. Gépészet szakmacsoport-épületgépészet ágazat
(épületgépész technikus, Ráépülés: létesítmény energetikus)
403. Gépészet szakmacsoport-gépészet ágazat
(gépgyártástechnológiai technikus; mechatronikai technikus)
404. Közlekedés szakmacsoport-közlekedésgépészet ágazat
(autóelektronikai műszerész; autószerelő; vasúti villamos jármű szerelője; ráépülés: autótechnikus)

Érettségi után megszerezhető képesítések:
Erősáramú elektronikus*; Elektronikai technikus; Mechatronikai technikus; Automatikai technikus; Épületgépész technikus; Autóelektronikai műszerész; Vasúti villamos jármű szerelője; Autószerelő; Logisztikai ügyintéző; Autótechnikus; Szállítmányozási ügyintéző; Gépgyártástechnológiai technikus; Informatikia rendszergazda; CAD-CAM informatikus; Szoftverfejlesztő; Létesítmény energetikus

Szakközépiskola
Gépészet szakmacsoport:
411. Gépi forgácsoló* (ráépülés: CNC gépkezelő)
412. Épület- és szerkezetlakatos
413 Ipari gépész
414 Szerszámkészítő
415 Hegesztő*
416 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (ráépülés: hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés szerelő)
417. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő* (ráépülés: gáz- és hőtermelés berendezés-szerelő)
418. Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő* (ráépülés: vízgépészeti és technológiai berendezés szerelő)
419. Finommechanikai műszerész

Építészet szakmacsoport:
420. Bádogos*

Közlekedési munkacsoport:
421. Karosszérialakatos

Informatika szakmacsoport:
422. Számítógép-szerelő,- karbantartó

Elektrotechnika/Elektronika szakmacsoport:
423. Elektronikai műszerész
424. Elektromos gép- és készülékszerelő
425. Elektromechanikai műszerész
426. Mechatronikus- karbantartó
427. Villanyszerelő*

*-al jelölt képzések állami ösztöndíjjal támogatottak

 

 

Autóelektronikai műszerész

Gépjárművek elektromos és elektronikai berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, ellenőrzési, hibakeresési és javítási feladatainak ellátása. 
A gépkocsik rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító gépjárműfenntartó tevékenységéhez kapcsolódva végzi a gépkocsi valamennyi villamos és elektronikus egységére vonatkozó


o  karbantartási munkákat (ápolás, ellenőrzés, revízió),


o  műszaki állapotvizsgálati,


o  hibafeltárási és hibaelhárítási,


o  beállítási, beszabályozási és felújítási műveleteket,


o  szervezési, vezetési, nyilvántartási és ügyviteli feladatokat.

 

Autószerelő

Különbözô gépkocsik motorjainak, futóművének stb. javítása, karbantartása. A gépkocsik rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító gépjárműfenntartó tevékenységéhez kapcsolódva végzi a gépkocsinak valamennyi gépészeti egységére vonatkozó,


o  karbantartási (ápolás, ellenőrzés, revízió),


o  műszaki állapotvizsgálati,


o  hibafeltárási és hibaelhárítási,


o  beállítási és felújítási műveleteket.

 

Autótechnikus

Az autótechnikus biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészek, anyagok, segédanyagok (raktárkészlet) és eszközök időbeni meglétét, gondoskodik az elhasználódott anyagok, hulladékok elszállításáról, a helyi közüzemi kapcsolatokról. Értékeli a dolgozók és az üzemi kapacitás munkaidő-kihasználtságát.
Elemzi az anyagráfordítások, üzemi költségek mértékét a bevételhez viszonyítva, járműdiagnosztika területén alkalmazza mikroprocesszoros ill. mikrovezérlős
ismereteit.

Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramút-rajzot stb.). Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembehelyezésekor ill. javítását követően azok élesztéséről gondoskodik.

Elektronikai műszerész

Az elektronikai műszerész elektronikai berendezéseket gyárt és szerel. Szórakoztató elektronikai berendezések paramétereit beállítja, szórakoztató elektronikai készülékeket és villamos berendezéseket javít.

Így ő ellenőrzi a villamos alkatrészek, a mechanikai alkatrészek méreteit, a szerelési anyagok sérülésmentességét. NYÁK-lemezt készít, gyárt. Beülteti az elektronikai alkatrészeket, beforrasztja azokat. Beszereli a mechanikai alkatrészeket. Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat. Készre szereli az áramkört. Berendezésbe szereli az elkészült áramkört. Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört. Beállítja a tápegység feszültségeit. Feszültség alá helyezi az áramkört, készüléket.

 

Elektromos gép- és készülékszerelő

Az elektromos gép- és készülékszerelő villamos gépeket előkészít, villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet.

Munkája során: megismeri az analóg és digitális villamos mérőműszerek használatát, alkalmazását. Alapvető villamos mennyiségek (feszültség, áram, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás) számszerű jellemzőinek meghatározására mérőeszközöket választ, a mérést elvégzi. Megismeri és alkalmazza a gyakoribb nemvillamos mennyiség mérésére szolgáló átalakítókat.

 

Épületgépész technikus

Az épületgépész technikus az épületgépészeti alapfeladatok keretében: tanulmányozza és értelmezi az épületgépészeti munka tárgyára, céljára, anyagaira,technológiáira vonatkozó dokumentumokat (tervdokumentációk, gépkönyvek, szabványok, műszaki táblázatok, gyártmánykatalógusok).
Tüzelés- és légtechnikai műszeres feladatokat végez: beköti az elektromos berendezéseket a kapcsolószekrényt, vezérlő-és a szabályozó egységeket.
Vezetői, tervezői, ellenőrzési feladatokat végez: szakáganként (vízellátás-csatornázás, gázellátás, központi fűtés, lég- és klímatechnika) felülvizsgálja a rendszereket és rendszerelemeket, működésüket, kialakításukat, kiválasztásuk módszereit, szereléstechnológai előírásaikat.
Épületgépész technikusként: ellenőrzi a létrák, állványok, kezelőjárdák állapotát, szükség szerint gondoskodik a cseréjükről, javításukról, kijelöli a csővezetékek nyomvonalait, elvégezteti a faláttörési, falvésési, javító kőműves munkákat, kezdeményezi az
építőmesteri helyreállítási munkákat.

Épületgépészeti Rendszerszerelő

Erősáramú elektrotechnikus

Az erősáramú elektrotechnikus áramkörök áramköri feladatok tervezését, előkészítését, dokumentálását végzi. Erősáramú szereléseket, méréseket végez, erősáramú berendezéseket üzemeltet.

Munkája során:

Áramkört tervez számítógéppel, műszaki rajz-készítő programot használ, rajzdokumentációt, mérési jegyzőkönyvet készít számítógéppel. Szakterületének megfelelő szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, villamos berendezésekről. Villamos műszaki kiviteli terveket (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramútrajzot, nyomvonalrajzokat, installációs rajzokat stb.) értelmez és használ. Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze. Elvi villamos működési rajzok alapján szerelési rajzokat készít. Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít.

 

Központifűtés- és gázhálózat-rendszerszerelő

Megvizsgálja az üzemeltetés körülményeit, ellenőrzi a hatósági és gyártói engedélyek, jótállási feltételek meglétét.

Felülvizsgálja a természetes és mesterséges szellőztető rendszereket, ellenőrzi a légellátást.

Felülvizsgálja, megismeri az égéstermék elvezetés rendszereit, azok elemeit, működésüket, kialakításuk megfelelőségét. Dokumentáció alapján azonosítja az épületgépészeti készüléket.

Felméri a gáz- és tüzeléstechnikai készülék műszaki állapotát. Leválasztja a készüléket a víz-, gáz-, elektromos- és fűtési hálózatról.

 

Gépi Forgácsoló

Az esztergályos fém- és nemfémes anyagokat munkál meg különböző típusú esztergagépekkel. Tevékenységét nagyfokú önállóság jellemzi, munkáját folyamatos irányítás nélkül szervezi, végzi és ellenőrzi. A képzés során az úgynevezett hagyományos esztergagépek kezelése mellett megtanulja az egyéb hagyományos forgácsológépek (maró, gyalu, köszörű, stb.) kezelését is. Képesítést kap a modern, számjegyvezérlésű /CNC/ gépek használatáról, programozásáról, számítógépes üzemeltetéséről. Ismereteket szerez az alkatrészgyártás tervezéséről, főbb módszereiről.

 

Géplakatos - IPARI GÉPÉSZ

A géplakatos szakmunkás felkészültsége alapján alkalmas a fémmegmunkáló gépek, /eszterga, maró, fúró, sajtoló, stb./ az áramlástechnikai gépek, /szivattyúk, kompresszorok / a hőerőgépek /motorok, kazánok, stb./ üzembe helyezésére, szerelésére, javítására. Az adott munkahelyen elvégzi a gépek előírt és szükséges karbantartásait, elhárítja a keletkező géphibákat. Munkája során főleg kéziszerszámokkal, esetenként gépekkel is dolgozik.

 

Hegesztő

A hegesztő szakmunkás különböző eljárásokkal fém alkatrészek, szerkezeti elemek összeépítését, egyesítését, gépalkatrészek javítását, felületi megmunkálását, darabolását végzi. A szakmunkásképzés fő iránya a villamos ív-, a gázhegesztés-, és a lángvágás elsajátítása, de képzést kapnak a tanulók más termikus eljárással történő megmunkálásokról,/pl. plazmavágás/ és ezek automatizálásáról is.

 

Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó

A hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó szereli és rögzíti a hűtőköri csőhálózatot, beépíti a szabályozó, elzáró és biztonságtechnikai elemeket.

Elvégzi a hűtőköri- rendszer tömörségvizsgálatait, megfelelő tömörségek esetén feltölti hűtőközeggel a rendszert (zártrendszerű technológia alkalmazásával).
Méretre szabja és felszereli a kábelcsatorna tartókat és a kábelcsatornákat, behúzza, elhelyezi a szabályzó, vezérlő- és az erőátviteli villamos berendezésekhez a kábeleket, vezetékeket.
Beköti az elektromos berendezéseket, a kapcsolószekrényt, a vezérlő és a szabályozó
egységeket.
Kalibrálást, hitelesítést, használati etalonnal való összehasonlítást végez a használatos mérőeszközökön.
Szereli, javítja, karbantartja a hűtőberendezéseket.

Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető

Az informatikai hálózattelepítő és üzemeltető a hardveres, szoftveres feladatok mellett forgalomirányítókat és kapcsolókat konfigurál, műszerrel minősíti az átviteli közegeket.

Sávszélességet mér LAN-on LAN eszközzel, WAN-on WAN eszközzel, hozzáférés vezérlés listákat tervez és alkalmaz, VLAN-okat tervez és alkalmaz, forgalomirányítókon behatolást detektál, forgalomirányítókat monitoroz, menedzsel. LAN/WAN eszközök szoftvereit frissíti, szoftverfrissítés járulékos feladatait elvégzi. Forgalmi adatokat ellenőriz, rögzít és dokumentál, fizikai topológiát, logikai felépítést, IP címzést dokumentál. Hibát behatárol mérés alapján és átmeneti megoldást biztosít. LAN/WAN eszközöket újra konfigurál és végrehajtja az üzemeltetési utasítás vonatkozó részeit.

Belső és külső illetéktelen adathozzáférést detektál, 
LAN/WAN forgalomszűrést konfigurál, forgalomszűrést ellenőriz, LAN/WAN eszközöket elhelyez, telepít, kábelezést csatlakoztat. LAN, WAN, WLAN, Voip eszközöket konfigurál, LAN, WAN, WLAN, Voip konfigurációt ment. LAN és WAN kapacitást tervez, távközlési technológiát választ.

Karosszérialakatos

A karosszérialakatos a gépjármű technikai iparág egyik kiemelkedően fontos szakmája. A gépjárművek karosszéria elemeinek-, vázszerkezeteinek javításával, cseréjével foglalkozik. Javítja, ellenőrzi a gépjárművek biztonsági berendezéseit, az utastérben lévő ülések, biztonsági övek rögzítését. Ő végzi a jármű ajtók-, ablakok zárszerkezeteinek beállítását is.

 

Központifűtés- és csőhálózat-Szerelő

A nevezett szakmunkás munkáját nagyfokú önállósággal, kivitelezési tervek alapján, szabványok, előírások szigorú betartása mellett végzi. Ismeri a vízellátási, fűtési és klímatechnikai rendszereket, a hő termelő és kiegészítő berendezéseket, a hő hasznosítás módjait és a tüzeléstechnika alapjait. Tevékenysége során az egyes rendszerek elemeinek összeépítését, összeszerelését, beüzemelését, szabályozást végzi. Feladata lehet meglévő rendszerek javítása, karbantartása, üzemeltetése. Képzése során kiegészítésként hegesztő bizonyítványt is kap.

 

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

A logisztikai műszaki menedzserasszisztens gondoskodik a veszélyes áruk tárolásáról, áruterítésről, anyagbeszerzési feladatokat lát el.

Logisztikai ügyintézés speciális feladatai között véleményezi az új technológiák, termékek bevezetését. Adatokat szolgáltat a termelési tervek elkészítéséhez. Közreműködik a vállalati logisztikai rendszer tervezésében, kialakításában. Előkészíti a belföldi, nemzetközi szállításokat. Részt vesz az árképzési és díjszámítási feladatokban. Kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat, szállítást.

Logisztikai menedzsment, ellátási lánc menedzsment feladatok keretében logisztikai költségszámításokat végez teljes költségkoncepció alapján, logisztikai vevőkiszolgálást végez. Vevőkiszolgálási teljesítménymutatókat készít, beszerzési koordinációt beszerzési piackutatást végez és minősít.

E-logisztikai feladatokat lát el (e-beszerzés, e-disztribúció, e-business)

 

Szállítmányozási ügyintéző

Szállítmányozási ügyintézői feladata során: kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel, kiválasztja az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezi az útvonalat. Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét, kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási
ajánlattal.

Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról, részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.

 

Számítógép-szerelő, karbantartó

A számítógép-szerelő, karbantartó munkája során meghatározza a pontos konfigurációt, kiválasztja a megfelelő eszközöket, hardver optimalizálást végez.

Összeszereli a számítógép konfigurációt, elvégzi a kábelek csatlakoztatását, rögzítését az alaplaphoz és a házhoz. Elvégzi a hardver és szoftver teszteket, üzembehelyezi az UPS-t. Csatlakoztatja a külső számítógépes perifériákat, telepíti a perifériákat. Ellenőrzi a kapcsolatok helyes működését, teszteli a számítógép és perifériák működését. Tervet ad a számítógépes megoldás kialakítására. Meghatározza a szükséges eszközöket. Kiépíti és beüzemeli a vezetékes és vezeték nélküli hálózatot. Alkalmazza a tesztprogramokat. Készlet nyilvántartó programot kezel. Telepíti a vírusvédelmi, a személyes tűzfal és az egyéb, irodai és alkalmazási szoftvereket, az operációs rendszert, a drivereket. Frissíti a firmware-t.

Vasúti villamos jármű szerelője

Vasúti villamos jármű szerelőként: ellenőrzi, javítja az áramszedő, főmegszakító pneumatikus egységeit, a főüzemi egyenirányító (áramátalakító) berendezéseket, a főtranszformátort és kiegészítő berendezéseit.

Ellenőrzi, javítja, cseréli a főáramköri villamos kapcsoló-berendezéseket, a villamos segédüzemi gépeket, az akkumulátorokat, akkumulátortöltőt, a fűtő-, hűtőberendezéseket, a világító és jelzőberendezéseket, az értekező-, utastájékoztató berendezéseket, a szabályozó, vezérlő és védelmi áramköröket, a homokoló, perdülésgátló, nyomkarimakenő villamos egységeit, a távvezérlő, fűtési, egyéb villamos csatolásokat, a tetővezetékeket, szigetelőket, az áramszedőket és kiegészítő berendezéseit, a főmegszakítót.

 

Villanyszerelő

A villanyszerelő lakó- és középületek, irodaházak, ipari és mezőgazdasági épületek áramköreinek kivitelezését, javítását, felújítását, karbantartását végzi.

Az energiaellátás biztosításával, villamos gépek, készülékek, a hozzá tartozó vezérlések és szabályozások telepítésével, üzembe helyezésével foglalkozik.

Alaptevékenységi körébe tartozik védelmi rendszerek, eszközök szerelése, mérése, ellenőrzése, karbantartása.

Munkavégzése során alkalmazza az elsajátított számítástechnikai, jogi, gazdasági ismereteket és munkavédelmi szabályokat.

 

Villamosmérnök-asszisztens

A villamosmérnök-asszisztens áramkörök elektrotechnikai számításait, áramkörök elektrotechnikai méretezését végzi. Digitális áramkörök kapcsolását kialakítja, digitális áramkörök kapcsolását, működését ellenőrzi.

Elektronikai áramkörök kapcsolását kialakítja, elektronikai áramkörök kapcsolását, működését ellenőrzi, analóg, digitális és teljesítményelektronikai elektronikus áramkörök jellemzőit méréssel meghatározza.

Analóg és digitális összetett áramkörők működését ellenőrzi, elektronikus alkatrészeket alkalmaz a rendszeres munkatevékenységben.

Elektronikus és digitális alapáramköröket használ szakirányú feladatok végrehajtásában.

Hibrid áramköröket alkalmaz szakirányú feladatok végrehajtásában, automatizálási feladatokat végez.

Az önműködő irányítás elméletét alkalmazza a folyamatirányításban. Elvégzi a mérési adatgyűjtést, feldolgozást, megjelenítést.

Vezérlési rendszereket megvalósít és működtet, szabályozási rendszereket felépít és működtet.

Webmester

 

A webmester figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket. Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak eljárásait. Biztosítja az állandó elérhetőséget 
Fogadja, kezeli/továbbítja a weblátogatók észrevételeit, panaszait, kérdéseit, igényeit. Fogadja a belső és külső munkatársak webtartalommal kapcsolatos igényeit/utasításait. Intézi a webtartalom telepítését és a hozzá kapcsolódó hostok regisztrációs kérelmét. A közvetített webtartalmak megújítását elvégzi. Ellenőrzi a tartalom szerkezeti megjelenését a frissítést követően különböző megjelenítési felületeken. Weblaptartalmat korrigálja/javaslatot tesz a korrigálásra. Teszteléseket végez a webtartalmak elérhetőségét illetően. Detektálja a rendszer gyenge pontjait és a támadásokat. Részt vesz a szolgáltatás biztonsági és funkcionális tervezésében, kialakításában. A felhalmozott információk alapján rendszerbe illő és a feladathoz szükséges hardver és szoftver eszközöket javasol. Jogosultság struktúrát kezel a webes tartalom eléréséhez. 

Adatbázis jogosultságokat kezel. A felhasználók adminisztrációját kezeli. Ellenőrzi a rendszer adminisztrátor által elvégzett webszolgáltatásokhoz szükséges konfigurációt. Portálrendszert telepít, konfigurál.