Projekt leírása

Project leírása:  2018-2020-as nyertes tanúsítványos pályázat

 

„Nemzetközi gyakorlatok és tapasztalatok a szakképzésben 2018-2020”

 

 

SZERZŐDÉSSZÁM: 2018-1-HU01-KA116-047215

2018.06.01.-2020.05.31.

 

 

A pályázat összefoglalása:

 

A Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának célja, hogy a szakképzést összhangba hozzuk a társadalom szükségleteivel, erősítsük a kapcsolatainkat a gazdasági élet szereplőivel, aktívan részt vegyünk innovációs folyamatokban, hosszan tartó aktív kapcsolatot alakítsunk ki külföldi társszervezetekkel, minőségi szakképzésünkkel pozitív irányba befolyásoljuk környezetünket, segítsük elő annak társadalmi-gazdasági fejlődését Trefort Ágoston életművéhez méltóan.

 

A pályázatunk nagyobb részét a diák mobilitások képezik, a pályázati időszakban 66 diák kiutazására nyílik lehetőség. A célországok kiválasztásának legfőbb szempontja a magas szintű tudás megszerzésének lehetősége, az üzemi és az iskolai gyakorlat során megszerzett tapasztalatok hasznosíthatósága. A gyakorlatok döntő többsége tényleges üzemi körülmények között történik. Törekedtünk arra, hogy a kiutazók minél több szakterületet fedjenek le. A mobilitások lefedik az elektrotechnika-elektronika, a közlekedés, az automatizálás, az informatika, a gépészet valamint az épületgépészet szakterületeit, 9 szakmában valósulnak meg.

A Mobilitási Tanúsítvány pályázatunkban vállalt stratégiai elveink szerint a következő projekt években (2018-2020) a tanulói mobilitások számát évente 6-7 fővel illetve a szakértői mobilitások számát 1-2 fővel biztosan tudjuk növelni. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy a 2020-ban elért szintet reálisan fogjuk tudni tartani a jövőben is.

A hagyományos európai célországaink mellett a környező országok magyarlakta területein lévő iskolákkal és vállalataival is szoros kapcsolatot ápolunk. Nemzetközi kapcsolatainkra a kölcsönösség jellemző, nagy számban fogadunk a partnerintézményektől diákokat, tanár kollégákat, biztosítjuk a magyarországi programjaikat. A finanszírozás tekintetében előnyben részesítjük a nonprofit fogadópartnereket, a költséghatékony forrásfelhasználást. Jelenlegi pályázatunkban az előző évekhez képest tovább sikerült csökkentenünk a profitorientált közvetítő intézmények szerepét és számát. A diák mobilitások esetén kísérőtanárok csak indokolt esetben és időtartamban vesznek részt az utakon.

Kapcsolataink túllépnek a mobilitások szintjén, hosszú távú aktív szakmai együttműködésekre törekszünk. A megye gazdálkodó szervezeteinek nemzetközi versenyben kell tevékenykedniük, ezer szállal kötődnek az Európai Unió piacaihoz, ezért elvárás, hogy európai színtéren is versenyképes, nyelvtudással, külföldi munkatapasztalatokkal rendelkező szakembereket képezzünk, a diák mobilitások elősegítik ezt, kialakítják tanulóinkban az európai állampolgárság érzését.

Szakértői tanulmányutak esetén elsődleges cél a pedagógus kollégák számára a naprakész piacképes szaktudás biztosítása, a legújabb eredmények, partnerintézményeink tapasztalatainak, jó gyakorlatainak megismerése és ezek alkalmazása az oktatás folyamán, ennek érdekében minden tanulmányút esetében az oktatásban alkalmazható tananyagelemeket készítünk el, ezeket alkalmazzuk és terjesztjük a társintézetek körében. Az intézetünkben létrejött innovációs csoport sokrétű tevékenységet végez, ebbe beletartozik a tananyagfejlesztés, műszaki fejlesztés, ezeket közösen végezzük hazai és külföldi társszervezetekkel. A pályázati időszakban 34 szakértő pedagógus kiutazására nyílik lehetőség.

Iskolánk oktatási profiljának, stratégiai terveinek megfelelően energetikai, automatizálási, épületgépészeti és informatikai területein kívánunk fejlesztéseket megvalósítani, ezért a szakértői tanulmányutak elsődlegesen ezekre a területekre koncentrálnak. A kiutazók az említett területeken oktató kollégák, tevékenységük eredményeképpen új tananyagelemeket dolgozunk ki, az oktatás színvonala növekszik iskolánkban.

A kiutazások esetén törekszünk arra, hogy minél több kolléga vegyen részt a megvalósításban. A minőség biztosítása miatt a szakértői tanulmányutakra alkalmanként egy-egy külső résztvevőt is meghívunk. Tevékenységünket az Óbudai Egyetemmel, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával szoros együttműködésben szeretnénk megvalósítani. Mindhárom szervezet részvétele emeli a minőséget, naprakész kapcsolatot teremt a társadalmi-gazdasági elvárások megvalósítása érdekében. A projekt megvalósulása nagyban hozzájárulna iskolánk stratégiai céljainak eléréséhez a nemzetköziesítési stratégiánkban megfogalmazott céljainkkal összhangban.

 

Résztvevők száma, szakmai háttér:

1.      tanulók szakmacsoportonként: összesen 66 tanuló

·        

gépészet (2 turnusban 6 fő épületgépész technikus valamint 2 turnusban 6 fő hegesztő)

·        

elektrotechnika- elektronika (2 turnusban 2 fő erősáramú elektrotechnikus,2 fő elektronikai technikus Finnországba valamint 3 turnusban 1 fő erősáramú elektrotechnikus 2 fő elektromos gép- és készülékszerelő Romániába, 3 fő elektronikai technikus Spanyolországba)

·        

közlekedés (autószerelő 4 turnusban: 2-2-2-4 fő; autóelektronikai műszerész 3 turnusban: 1-1-1 fő)

·        

informatika (3 turnusban 1-1 fő CAD-CAM informatikus, 1-1 fő informatikai rendszergazda valamint 1-1 fő szoftverfejlesztő)

2.      tanárok, oktatók szakmacsoportonként: 34 fő

·        

épületgépészet, automatizálás, energetika (1 turnus 10 fő Észtországba valamint 2 turnus 8 fő Olaszországba, 1 turnus 8 fő Romániába)

 

A project az Európai Unió Erasmus + programjának keretében valósul meg.

Támogatás összege: 188619 euró